top of page
PURE HOUSINGS BOSTÄDER

Pure Housings bostäder är alla byggda av trä vilket är bra för miljön men även för människors välbefinnande.
Ett flertal forskningsrapporter har påvisat en positiv hälsoeffekt av att bo i bostäder byggda med trä. Träet påverkar inomhustemperatur, luftfuktighet och akustik men har även positiva effekter på hur vi mår. Naturliga material som trä minskar stress och ökar vårt välbefinnande. 

Våra bostäder är utformade för att leva hållbart och bidra till ett grönare samhälle. Vi uppmuntrar till en hållbar livsstil som en naturlig del av vardagen. 

Vi bygger bostäder för att långsiktigt äga och förvalta dem. Vi bygger med kvalitét och väljer omsorgsfullt material och leverantörer för att du som hyresgäst skall trivas och må bra under en lång tid framöver. 

Pure Housing är specialiserade på träbyggnation och cirkulärt byggande. Vi bygger hyresrätter för
långsiktigt ägande.

  • Facebook
  • Instagram
  • Yelp
bottom of page