top of page
FÖRETAGSLEDNING
blue-sky-1639540-640x360.jpg
Transparent.png

Johan 

VD

email: johan (@) purehousing.se

blue-sky-1639540-640x360.jpg
Transparent.png

Caroline Malmström

Förvaltning

tel: 073 070 19 00

email:caroline (@) purehousing.se

blue-sky-1639540-640x360.jpg
Transparent.png

Andreas Björnberg

CFO / COO

tel: 070 060 10 00
email: andreas (@) purehousing.se

Pure Housing är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar. Vi har en bred kompetensbas i ledningen med långa erfarenheter av fastighets- och hållbara investeringar, företagsutveckling, byggentreprenader och ekonomisk styrning.  

Pure Housing är specialiserade på träbyggnation och cirkulärt byggande. Vi bygger hyresrätter för långsiktigt ägande.

  • Facebook
  • Instagram
  • Yelp
bottom of page