top of page
iStock-1284339133.jpg

PURE HOUSINGS HÅLLBARHETSARBETE

PURE HOUSINGS HÅLLBARHETSARBETE

Social hållbarhet
Vårt mål är att skapa platser där människor trivs och kan leva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa. Vi skall vara en ansvarsfull fastighetsägare som arbetar för jämställdhet och minskad ojämlikhet. Pure Housing skall vara en positiv kraft för lokalsamhället och bidra till samhällsutvecklingen genom att:

 

  • Erbjuda moderna och prisvärda bostäder av hög standard som gemene man har råd att bo i vilket bidrar till att minska ojämlikhet.

  • Skapa nya och miljövänliga förskolor som skall främja barns hälsa.

  • Bidra till god arkitektur och design för att öka människors välbefinnande, både för våra hyresgäster samt för omgivningen.

  • Bygga med miljövänliga material som ökar välbefinnande och förbättrar inomhusklimatet.

  • Jobba för jämställdhet i alla våra projekt och arbetsplatser.
     

Pure Housing är en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare.

Ekonomisk Hållbarhet
Vår utgångspunkt är en cirkulär ekonomi, där det vi bygger kan återvinnas i framtiden. Detta uppnår vi genom att bygga helt i trä. Läs mer om cirkulär ekonomi här.

Pure Housing skall verka för sunda arbetsplatser. Vi arbetar aktivt för att motverka korruption och dåliga arbetsvillkor på våra arbetsplatser. Vi väljer leverantörer omsorgsfullt och som delar våra värderingar.

 

Ekologisk Hållbarhet
Ekologisk Hållbarhet ligger i Pure Housings DNA. Vi bygger endast med trä vilket är det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet. Du kan läsa mer om fördelar och de positiva konsekvenserna att bygga med trä här. Vi arbetar ständigt med att ligga i framkant vad gäller de mest energieffektiva lösningarna. Energin hämtar vi från jorden, genom bergvärme. Vi använder solceller för att ta vara på energin från solen.

Pure Housing är specialiserade på träbyggnation och cirkulärt byggande. Vi bygger hyresrätter för långsiktigt ägande.

AGENDA 2030 - GLOBALA MÅLEN

Pure Housing arbetar aktivt med 9 av de 17 Globala mål som har antagits av medlemsländerna i FN under Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

  • Facebook
  • Instagram
  • Yelp
bottom of page