top of page
Förskola 2.jpg

SAMHÄLLSFASTIGHETER

IMG_0038.JPG
FÖRSKOLOR

Pure Housing utvecklar förskolor för långsiktigt ägande. Våra förskolor byggs helt i trä, är arkitektritade och harmoniserar med närmiljön. Vi samarbetar med ledande förskoleoperatörer och utformar förskolor i nära samarbete med dessa. Utemiljöer skapas med en hög grönytefaktor för att skapa biologisk mångfald samt en inspirerande plats för förskolebarnen.

Du kan läsa mer om våra förskolor här:

Pure Housing är specialiserade på träbyggnation och cirkulärt byggande.
Vi bygger hyresrätter för långsiktigt ägande.

  • Facebook
  • Instagram
  • Yelp
bottom of page