top of page
FÖR HYRESGÄSTER

Här samlar vi viktig information till dig som hyresgäst.

Se våra lediga lägenheter här:

iStock-1070267160.jpg
UTHYRNINGSPOLICY

För att få hyra en lägenhet hos The Pure Housing är det en del krav du som hyresgäst behöver uppfylla för att få hyra en lägenhet. Välkommen in med din intresseanmälan!

 

Generella krav
 • Den sökande skall vara myndig, det vill säga över 18 år.

 • En potentiell hyresgäst skall vara skötsam och ha skött sina åtaganden i det nuvarande boendet. I och med att du sökt lägenhet så godkänner och accepterar du att Pure Housing får inhämta boendereferenser hos nuvarande och tidigare hyresvärd. Inga anmärkningar avseende hur du tidigare skött ditt boende från tidigare hyresvärd accepteras.

 • Hyresgäster skall under hela hyrestiden inneha en gällande hemförsäkring.

 • Hyresgästen skall ha för avsikt att använda lägenheten som permanentbostad och stadigvarande bo och folkbokföra dig på lägenhetens adress. På hyresvärden begäran skall det kunna intygas att eventuell äganderätt i en annan permanentbostad, såsom bostadsrätt eller villafastighet, upphört eller kommer att upphöra i nära anslutning till tillträdet till den nya bostaden hos Pure Housing.

 • Vara i en sådan ekonomisk situation att du utifrån hyran för den sökta lägenheten uppfyller norm för skälig levnadsstandard för familjens storlek. Se vidare information under ”inkomstkrav”.

 

Inkomstkrav
 • Ha en inkomst baserad på arbete, pension eller studiemedel. Vissa bidragsformer kan medräknas som komplement till ovan inkomsttyper, dock godkänns inte försörjningsstöd eller etableringsersättning/etableringsbidrag.

 • Kunna styrka alla inkomster genom intyg från arbetsgivare eller motsvarande, för att de ska kunna medräknas. Vid arbete skall de tre föregående månadernas lönespecifikationer kunna uppvisas. Pure Housing godkänner inte kontanta löneutbetalningar.

 • Genom intyg kunna visa att inkomsten är varaktig, dvs. säkerställd i minst 9 månader framåt från och med aktuell lägenhets inflyttningsdatum.

 • Om du är egen företagare, skall du kunna styrka inkomsten med senast inlämnad deklaration till Skatteverket, registerutdrag från Skatteverket, aktuell resultat- och balansrapport samt nyutfärdat intyg från revisor. Egna företagare ska ha varit verksamma minst 1 år.

 • En kreditupplysning kommer att utföras på alla sökanden som lämnar in en intresseanmälan. Intressenter med betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden godkänns i regel ej men vissa undantag kan göras.

 

Upplysning angående trångboddhet

För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter så gäller följande riktlinjer för att förhindra trångboddhet. Pure Housing följer den generella rekommendationen från Boverket angående hur många personer som får bo i en lägenhet, vilket innebär 2 personer per rum, oräknat kök och vardagsrum.

 

Det innebär följande:
 • 1 rum och kök max 2 personer

 • 2 rum och kök max 3 personer

 • 3 rum och kök max 4 personer

 • 4 rum och kök max 6 personer

 

 

Andrahandsuthyrning

För att som hyresgäst få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste du som hyresgäst först inhämta skriftligt tillstånd från din hyresvärd. En andrahandsuthyrning är tidsbegränsad till maximalt sex månader och beviljas endast om beaktningsvärda skäl föreligger.

 

Exempel på beaktningsvärda skäl är:
 • Arbete på annan ort

 • Studier på annan ort

 • Provsamboende

 

Generell information
 • Pure Housings hus är rökfritt i samtliga utrymmen.

 • Det är inte tillåtet under några omständigheter att använda sig av Airbnb eller liknande förmedlingstjänster.

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
Ladda ned Uthyrningspolicyn som PDF:
Uthyrningspolicy
iStock-943940212.jpg
ANDRAHANDS UTHYRNING

Pure Housing följer hyreslagen. Du som har förstahandskontraktet har rätt till att hyra ut i andra hand om du har ett giltigt skäl, till exempel studier, arbete på annan ort eller militärtjänstgöring.

 

Pure Housing måste godkänna din ansökan om andrahandsuthyrning. Vi godkänner andrahandsuthyrning i upp till ett år, med ett halvår i taget. Du får inte ta ut högre hyra än den du själv betalar, men om lägenheten är möblerad får du göra ett tillägg på hyran med högst 15 procent. Om el, bredband eller liknande ingår kan andrahandshyresgästen också få betala för det. Ni bör ha varsin hemförsäkring under uthyrningsperioden.

 

Du som förstahandshyresgäst har alltid ansvar för att hyran kommer in i tid och att din andrahandshyresgäst följer våra trivselregler. Om det uppstår problem med din hyresgäst kan leda till att du förlorar ditt förstahandskontrakt och båda tvingas flytta.

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd eller om du tar ut för hög hyra riskerar du, förutom att förlora ditt förstahandskontrakt, även böter eller fängelse i högst två år, enligt Jordabalken 12 kap.
 

Din andrahandshyresgäst får aldrig ta över förstahandskontraktet. Observera att vi har en handläggningstid för godkännande av andrahandsuthyrning på upp till tre månader.

Du hittar blankett för ansökan om att hyra ut i andra hand, och andra användbara blanketter, här.

Andrahandsuthyrning
EGET ANSVAR FÖR UNDERHÅLL

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet. Du behöver aldrig betala för fel eller brister som beror på normalt slitage eller ålder. Däremot måste du betala för överslitage eller skadegörelse i lägenheten. Du kan också bli skyldig att betala om du inte anmält ett fel eller brist som leder till en större skada.
 

Exempel på överslitage och skadegörelse

 • Om du har krossat en fönsterruta

 • Om du har spräckt en spisplatta

 • Om du har målat, tapetserat eller snickrat på ett sätt som inte är hantverksmässigt.
   

Genom att ta hand om din bostad kan du hindra att fel uppstår. Här kommer några tips:


Badrum

 • Endast toalettpapper får spolas ned i toaletten. Kattsand, cigarettfimpar, mensskydd och så vidare ska kastas i brännbart. Gamla mediciner lämnas in till närmaste apotek. Rengöringsprodukter, kemikalier och nagellack ska lämnas till återvinningscentral som farligt avfall.

 • Om vattnet rinner undan dåligt i handfatet ska du själv kontrollera silen och vattenlåset innan du serviceanmäler. Om vattnet rinner undan dåligt kan du använda en vaskrensare och pumpa i silen. Du kan också rensa bort hår och annat med hjälp av en pincett.

 • Om det blir stopp i golvbrunnen ska du själv prova att rensa bort hår och annat skräp under gallret i golvbrunnen innan du serviceanmäler.

 • För att undvika att förstöra avloppsrören och vår miljö ska du inte använda kaustiksoda för att lösa proppar.
   

Kök

 • För att fläkten ska fungera så bra som möjligt ska du rengöra fläktfiltret minst en gång i månaden. Du kan till exempel lägga det i hett vatten och diskmedel över natten. Spola sedan ur ordentligt.

 • Matoljor, som använd frityrolja och så vidare får inte hällas ut i avloppet, eftersom oljan stelnar i rören och orsakar stopp. Häll på ett tomt mjölkpaket eller liknande, sätt på korken och sortera som brännbart.

 • Kaffesump sorteras som matavfall.
   

El

 • Om strömmen i lägenheten inte fungerar ska du först kontrollera säkringarna, innan du serviceanmäler.

 • Glödlampor och lysrör får inte kastas i soporna. De ska sorteras som ljuskällor i soprum eller lämnas till återvinningscentral.
   

Lås

 • Om fönstervreden eller låset till balkongdörren är tröga kan du smörja dem själv med låsolja.

iStock-1306188502.jpg
Underhåll
HEMFÖRSÄKRING

Som hyresgäst hos oss förbinder du dig att ha en gällande hemförsäkring under hela hyrestiden. Hemförsäkringen skyddar dig och dina saker, men kan också hjälpa dig om du råkar orsaka en större skada i huset, som en vattenläcka. Vid andrahandsuthyrning bör både förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen ha hemförsäkring.

RÖKNING

Rökning är inte tillåten i husens gemensamma utrymmen, som trappuppgångar och tvättstugor. 2019 skärptes lagen kring rökning på allmänna platser, vilket innebär rökförbud på bland annat lekplatser och utanför lokaler dit allmänheten har tillträde. Ta också hänsyn om du röker på balkongen eller på andra platser utomhus, så att röken inte stör grannarna. Om du röker i din lägenhet och lukten sätter sig i väggarna får du bekosta sanering den dag då du flyttar ut.

 

SERVICEANMÄLAN

För hyresgäster i Gävle: Felanmälan 0771 - 90 80 00 (Fastighetssnabben). 

 

För hyresgäster i Växjö: Felanmälan 0470 – 285 90 (PeHå).

 

Hemförsäkring

Pure Housing är specialiserade på träbyggnation och cirkulärt byggande.
Vi bygger hyresrätter för långsiktigt ägande.

 • Facebook
 • Instagram
 • Yelp
bottom of page